دنیای امروزه ما بیش از آنکه متعلق به کشورها باشد در اختیار شرکت ها و مشتریان آنهاست لذا انتخاب درست موقعیت جقرافیایی شرکت برای بالا بردن راندمان کاری آن امری بسیار موثر و ضروری تلقی می شود . 
در راستای اصلاح قوانین جذب سرمایه خارجی در ترکیه و ساماندهی نظام اقتصاد آزاد در این کشور، تفاوتی میان اتباع ترك  و خارجی وجود ندارد .
موسسه باها گروپ از همان ابتدای كار ودر شكل دادن به ايده تجاريتان با شما همراه بوده و برای تمامی مراحل بعدی راهنمائی های كارشناسانه خود را در اختیار شما قرار می دهد .